Politica de confidențialitate

Persoana care prelucrează datele dumneavoastră personale, în calitate de operator este: FITNESS DESIGNER S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Sector 6, Calea Crangasi nr 6, bl 17a,, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5701/2016, CUI 35975709.

În această politică de confidențialitate, „Fitness Designer SRL” va fi denumit pe scurt „FD”. FD crede în transparență și se angajează să fie deschis cu privire la practicile sale de păstrare a confidențialității datelor cu caracter personal, în special modul în care sunt prelucrate informațiile dvs. personale. FD au întreprins un exercițiu intern, pentru a asigura că respectă prevederile Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GPDR) și înțelege necesitatea formării continue în acest domeniu. Pentru acest motiv, FD și-a luat măsuri organizatorice pentru a se asigura că procesele sale de lucru, atât cu furnizorii cât și cu clienții săi sunt în conformitate cu drepturile și principiile GDPR și orice proces nou care implică date cu caracter personal va face obiectul evaluării interne a proceselor care trebuie implementate în vederea prelucrării corespunzătoarea acestor date. Toate procedurile și politicile privind protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează subscrisa FD sunt revizuite anual pentru a asigura conformitatea.

Această politică de confidențialitate stabilește practicile de prelucrare a datelor efectuate prin utilizarea Internetului și a oricăror alte rețele de comunicații electronice de către FD, atât în relația cu vizitatorii site-ului, cât și în relația cu clienții săi precum și descrierea tipurilor de date cu caracter personal pe care FD le poate colecta despre dvs. și scopurile pentru care se utilizează aceste informații.


1. ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Fitness Designer trebuie să vă proceseze informațiile personale pentru a-și desfășura afacerea și a vă oferi serviciile. Când vizitați Fitness Designer în Club, contactați fitness Designer prin telefon sau vizitând site-ul (www.fitnessdesigner.ro), acceptați și acceptați practicile descrise în această politică de confidențialitate.

Operatorul de date cu caracter personal este FITNESS DESIGNER S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Sector 6, Calea Crangasi nr 6, bl 17a, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5701/2016, CUI 35975709 (denumită în continuare „FD„).

Orice informație personală deținută fie de FD, fie de terții desemnați, respectă legislația relevantă UE GDPR. Părțile terțe care procesează informații personale în afara României în numele FD au o legislație echivalentă recunoscută, cum ar fi US Shield Privacy sau un set de Reguli Corporative obligatorii conforme cu GDPR.

2. INFORMAȚII COLECTATE SAU PRIMITE

FD colectează informații personale de la clientii săi, care au încheiat un contract privind acordarea de servicii de personal trainer, program de antrenament și consiliere nutrițională, programe ce sunt create și personalizate pentru fiecare client și adaptate în funcție de problema, preocuparea, dorinţa, aspiraţia, pe care clientul o formulează în mod onest și deschis în relația cu FD. Aceste informații personale pot include următoarele: numele, prenumele, data nașterii, (domiciliul sau seria si numarul cartii de identitate, in scopul emiterii facturilor), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact, numele companiei (dacă este cazul), detaliile băncii și detaliile cărții de debit/credit cu care se face plata servicilor noastre, date privind starea fizică, eventuale afecțiuni, dacă este cazul, dieta alimentară, predispoziții, etc.

FD colectează, de asemenea, următoarele informații:

Informații sensibile: în acest context, termenul „informații sensibile” se referă la informații referitoare la originea rasială sau etnică, la opiniile politice, la religie sau la alte convingeri, sănătatea, etc. În timp ce FD nu colectează în general informații sensibile decât dacă sunt oferite voluntar de dvs., FD se supune cerinței de a colecta date generale de sănătate (fara a fi inregistrate in vreun format anume) în scopul înregistrării autoevaluării, în măsura permisă de client, de a evalua măsura în care sunteți apt de a realiza anumite exerciții fizice și pentru a vă evalua capacitatea la efort și/sau disponibilitatea pentru un anumit tip de exerciții fizice.

Digital: Când vizitați site-ul web www.fitnessdesigner.ro, informațiile dvs. personale pot fi colectate, stocate și utilizate, cum ar fi date de trafic, date despre locație, jurnale web, date de comunicare și resurse pe care le accesați, precum și alte informații personale detaliate de mai sus. Dacă vizitați site-ul www.fitnessdesigner.ro sau accesați canalele de socializare Facebook, Instagram sau youtube pentru a vizualiza postările FD, utilizând o aplicație externă terță parte, aceste site-uri de internet vor avea propriile declarații de confidențialitate pe care FD vă recomandă să le citiți înainte de a le oferi informațiile dvs. personale, a posta vreun comentariu sau a apăsa orice buton sau a accesa orice funcție.

De aceea, conectarea la orice informație privind FD, printr-o aplicație sau serviciu furnizat prin intermediul unei terțe părți se realizează pe riscul și răspunderea dvs.

FD va colecta numai datele cu caracter personal necesare în scopul prelucrării și nu va folosi aceste date cu caracter personal în niciun alt scop fără a obține consimțământul dumneavoastră informat și prealabil.

3. MIJLOACELE ȘI MOTIVELE PENTRU CARE FD UTILIZEAZĂ DATELE DVS. PERSONALE

Informațiile din secțiunea 2 de mai sus pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 • permit FD să îndeplinească obligațiile FD care decurg din contractul de prestari servicii;
 • să vă contacteze în legătură cu aspectele contractuale ale calității de client al său;
 • să vă furnizeze informațiile despre produsele sau serviciile, pe care le solicitați, în măsura solicitată;
 • să proceseze plățile și să mențină conturi și înregistrările contabile;
 • să mențină înregistrările de client;
 • să asigure îmbunătățirea platformei FD;
 • pentru a preveni sau detecta abuzurile site-ului www.fitnessdesigner.ro;
 • crearea de statistici și analize privind performanța Site-ului www.fitnessdesigner.ro;
 • să vă trimită buletine de știri și promoții, premii și concursuri (direct marketing), în măsura în care și acelor persoane care și-au manifestat acordul consimțit și informat cu rivire la primirea unor asemenea comunicări;
 • să efectueze sondaje și să solicite feedback-ul clienților;
 • să vă informeze despre situații urgente, cum ar fi inițierea, modificarea sau chiar anularea unor planificări a sesiunii de antrenamente;
 • să vă informeze despre modificările aduse serviciilor FD, termenilor și condițiilor, politicii de confidențialitate și regulilor clubului unde FD își desfășoară activitatea;
 • pentru a procesa cererea dumneavoastră de locuri de muncă în cazul în care aplicați pentru angajare la FD;
 • să colectăm informații despre gusturile și preferințele dvs., atât atunci când ne spuneți, cât și prin analiza traficului clienților, inclusiv prin utilizarea „cookie-urilor”;
 • să citească și să răspundă la comentariile făcute cu privire la serviciile FD.

În afară de cele enunțate în această politică de confidențialitate, FD nu va folosi datele dvs. personale pentru niciun alt scop fără consimțământul dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege.

4. COMUNICĂRI PRIMITE DIN PARTEA FD

Este posibil ca FD să vă contacteze cu regularitate. În primul rând, aceste mesaje sunt trimise prin e-mail, text sau telefon, iar înregistrarea datelor fiecărui client este necesară, astfel încât aceste mesaje să ajungă la destinatarul lor.

Pentru a oferi un răspuns la întrebări și la comunicările regulate cu clienții săi, FD consideră că orice comunicări sunt pentru dvs. FD consideră că aveți dreptul să primiți tipul de conținut care vă este trimis în cadrul relației dvs. cu FD și că aveți dreptul la asemenea comunicare deschisă. Prin urmare, evaluarea actuală a prelucrării datelor realizată de FD, constă în faptul că această comunicarea pe care o primiți este acoperită de baza legală de procesare a „Interesului legitim”, motivat de articolul 47 din cadrul GPDR.

Rețineți că următoarele mesaje din realizate de FD în relația cu dvs. intră în categoria comunicațiilor obligatorii și, prin urmare, în privința acestora, nu sunt disponibile opțiuni de renunțare, în caz contrar serviciile neputând fi prestate conform contractului de prestări servicii încheiat:

 • Comunicarea urgentă (cum ar fi programul săptămânal al antrenamentelor, modificarea serviciilor, schimbarea timpilor de antrenament, a orarului de oferire a serviciilor);
 • Comunicarea legată de contract (cum ar fi, e-mailurile de întâmpinare a clienților noi, tratarea debitelor restante, reînnoirile abonamentelor, comunicarea cu echipa de asistență pentru colaboratorii FD).

Veți primi comunicarea de la FM prin următoarele sisteme de comunicații, toate oferind un serviciu de opt-out.

Rețineți că trebuie să renunțați la fiecare sistem de comunicare individual dacă doriți să vă exercitați acest drept;

Comunicare directă prin e-mail de la personalul FD prin aplicația de client e-mail: Pentru a renunța este suficient să solicitați acest lucru pe email, la adresa: office@fitnessdesigner.ro

Texte prin intermediul retelelor de comunicare la distanta, precum whatsapp, wechat, etc., ieșind de pe canalul de comunicare respectiv, caz în care nu veți mai putea beneficia de vizualizarea orarului săptămânal al programărilor antrenamentelor și de serviciul de realizare comună a programărilor.

Comunicarea prin e-mail: Pentru a renunța, vă rugăm să utilizați link-ul de dezabonare din e-mailul pe care îl primiți.

5. CU CINE PARTAJĂM INFORMAȚIILE

Informațiile despre utilizatorii serviciilor noastre reprezintă o parte importantă a fondului de comerț al FD. FD partajează informațiile despre membri săi, doar conform acestei politici de confidențialitate.

FD are parteneri de afaceri și angajează, la rândul său alte companii și persoane fizice pentru a îndeplini anumite funcții în numele FD. Printre exemple se numără furnizarea de asistență pentru colectarea datoriilor (avocați, societăți de recuperare creanțe). Furnizorii de servicii terțe au acces numai la datele cu caracter personal relevante și necesare acestora pentru îndeplinirea funcțiilor lor, dar nu le vor folosi în alte scopuri. În plus, aceștia trebuie să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidențialitate și după cum este permis în temeiul GDPR.

Colectarea creanțelor: FD își rezervă dreptul de a transmite informațiile membrilor unei societăți de colectare a creanțelor sau avocaților, în cazul neachitării taxelor la scadență.

Pregătirea personală: orice client înțelege că informațiile personale vor fi furnizate furnizorului nostru de formare personală (colaboratorilor FD, care acționează în calitate de instructori personali desemnați), care acționează în numele și pe seama FD. Ei vor avea acces numai la acele date cu caracter personal necesare îndeplinirii serviciilor lor.

FD poate împărtăși detaliile membrilor cu orice organizație care oferă servicii auxiliare clienților săi, pe baza acordului prealabil al clienților și în baza încheierii unui acord privind prelucrarea acestor date cu respectiva organizație.

Alte site-uri web: Site-ul FD poate conține linkuri către alte site-uri care se află în afara controlului FD și nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate. Dacă accesați alte site-uri utilizând legăturile furnizate, operatorii acestor site-uri pot colecta informații de la dvs. care vor fi utilizate de aceștia în conformitate cu politica lor de confidențialitate, care poate diferi de această politică.

Cookies: Un cookie este o mică informație trimisă de un server web unui browser web, care permite serverului să colecteze informații din browser. Aflați mai multe despre cookie-urile de pe Politica privind cookie-urile.

FD utilizează cookie-uri pentru a vă identifica atunci când vizitați acest site web și pentru a urmări șabloanele de navigare și pentru a crea o imagine demografică profil. FD utilizează cookie-uri pentru a permite utilizatorilor înregistrați să fie prezentați cu o versiune personalizată a site-ului. Cele mai multe browsere vă vor permite să dezactivați cookie-urile. Dacă doriți să știți cum să faceți acest lucru, vă rugăm să consultați meniul browserului dvs. Rețineți totuși că dezactivarea cookie-urilor poate restricționa utilizarea site-ului nostru. Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor detaliate în această secțiune.

6. PĂSTRAREA DATELOR DVS.

În ceea ce privește securitatea fizică, precizăm că toți colaboratorii noștri beneficiază de o pregătire completă la începerea colaborării și, ulterior, continuă. Acest lucru este realizat printr-o platformă de e-learning și sesiuni de formare în grup. În plus, avem încheiat un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal cu orice colaborator FD care are acces la aceste date.

7. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR

FD vă va păstra informațiile pe durata oricărui contract pe care l-ați încheiat cu FD și apoi pentru o perioadă de 3 ani ulterior încetării colaborării, până la împlinirea termenelor de prescripție a răspunderii juridice (la acest moment 3 ani).

După expirarea acestei durate, FD va păstra și va utiliza informațiile dvs. numai până la împlinirea unui termen de 10 ani, în măsura în care legea fiscală obligă la păstrarea corespunzătoare a documentelor contabile, care dovedesc încasarea onorarilor de la dumneavoastră.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

FD înțelege importanța protejării datelor cu caracter personal și a controlului pe care persoanele vizate trebuie să le aibă asupra acestor date. FD recunoaște următoarele drepturi pe care le aveți în cadrul GDPR, semnificația și modalitatea de exercitare a acestora.

 • Dreptul de a fi informat
  Această politică de confidențialitate precizează toate utilizările datelor dvs. personale și scopurile pentru prelucrarea acestora. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de politica și practicile noastre de confidențialitate sau doriți o listă completă a procesatorilor noștri terți, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa office@fitnessdesigner.ro.
 • Dreptul de acces
  Aveți dreptul de a accesa informațiile pe care le deține FD. Dacă doriți să primiți o copie a informațiilor deținute de FD, trimiteți un email cu subiectul DCP sau date cu caracter personal, la adresa office@fitnessdesigner.ro. Odată ce FD a primit email-ul tau, va oferi un răspuns în termen de cel mult 1 ună. Dacă cererea dvs. este neobișnuit de complexă și este posibil să dureze mai mult de 1 lună, veți fi informat cât mai curând posibil, pentru a vă confirma durata.
  Rețineți că, deși în cele mai multe cazuri FD vă va oferi copii ale informațiilor solicitate, FD își rezervă totuși dreptul, de a nu vă furniza copii ale informațiilor solicitate dacă pentru a face acest lucru ar face „eforturi disproporționate” sau, în conformitate cu articolul 12 din GDPR, să perceapă o taxă sau să refuze cererea dacă este considerată a fi „vădit nefondată sau excesivă”.
 • Dreptul la rectificare, restrângerea prelucrării, ștergerea și obiectul
  Puteți să adresați oricând o solicitare către FD pentru a schimba, modifica sau șterge informațiile pe care FD le deține în legătură cu dvs. sau restricționează modurile în care datele dvs. pot fi prelucrate. Puteți solicita FD să efectueze modificări ale datelor personale prin trimiterea unei solicitări prin intermediul adresei de e-mail: office@fitnessdesigner.ro.
  FD va răspunde oricăror solicitări cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea cererii. Rețineți că dreptul de ștergere nu este absolut și se aplică numai în anumite circumstanțe, respectiv în măsura în care nu putem invoca un interes legitim pentru păstrarea acestor date.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  Aveți dreptul să solicitați transferarea datelor dvs. personale de către FD către o altă organizație (acest lucru se numește „portabilitatea datelor”). Vă rugăm să ne contactați la office@fitnessdesigner.ro cu detalii cu privire la datele pe care doriți ca FD să le transfere, forma transferului și adresa destinatarului.
 • Dreptul de a împiedica luarea unei decizii automate
  Aveți dreptul să solicitați FD oprirea luării deciziilor automate. Vă aducem la cunoștiință faptul că FD nu desfășoară în mod intenționat astfel de activități, dar dacă aveți întrebări sau nelămuriri, FD ar fi bucuros să le discute cu dvs., prin urmare, vă rugăm să trimiteți prin e-mail orice întrebări sau întrebări la adresa office@fitnessdesigner.ro.

9. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

FD poate modifica Politica de confidențialitate fără însă să afecteze drepturile dumneavoastră. O versiune actualizată a acestor politici va fi întotdeauna disponibilă pe site-ul web (www.fitnessdesigner.ro).

10. CONTACT

Dacă aveți întrebări, comentarii sau nelămuriri cu privire la confidențialitatea datelor la FD, vă rugăm să trimiteți o descriere detaliată la adresa office@fitnessdesigner.ro iar FD se va strădui să adreseze sesizarea dumneavoastră. Alternativ, dacă doriți să sesizați autoritatea competență cu o plângere împotrivamodului cum prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.dataprotection.ro.